Promisepriset

Vinnare av Promisepriset 2017

Maja Dahlqvist, Institutionen för ABM, Uppsala universitet, mottog Promisepriset 2017 för sin uppsats Stimulating Engagement and Learning Through Gamified Crowdsourcing.
Uppsatsen syftar till att utveckla en spelifierad crowdsourcing-plattform för transkription och metadatataggning av digitaliserade textdokument samt att undersöka huruvida plattformen kan väcka engagemang för arkiv och användas som en utbildningsresurs. Det fall runt vilket uppsats-projektet kretsar är Bosnien-Hercegovinas centrala arkivmyndighet och dess historiska dokument som skadades i en brand 2014.

”Masteruppsatsen som fångade juryns intresse detta år är konkret, relevant och väldigt välskriven. Den har ett imponerande scope, och för branschen ett relevant ämne. I sitt arbete har författaren utvecklat en spelifierad crowdsourcing-plattform för transkription och metadatataggning av digitaliserade textdokument, samt genomfört studier för att undersöka hur plattformen även kan väcka engagemang för arkiv och användas som en utbildningsresurs.” (Juryns motivering)

Priset på 10 000 kronor utdelades vid Promisedagen den 27 september på Quality Hotel Friends Arena i Solna.

Promisepriset är instiftat i syfte att stimulera utveckling inom e-learning och interaktiva medier bland studenter, lärare och företag.

Maja Dahlqvists uppsats kan laddas ned här:

Vid frågor om Promise eller Promisepriset kontakta: Peter Bergh, branschansvarig för Promise, tfn: 08-440 11 85, eller e-post: peter.bergh@sinf.se  

10/10 - 2017||

Promisepriset 2017

Nomineringen till Promisepriset 2017 är nu öppen!

Dijana Jakic och Mikaela Mijatovic, mottog Promisepriset 2016 med uppsatsen “Global ideas – Using IT-platforms for idea sharing in MNCs”. Vem får Promisepriset 2017? Vi tar emot anmälningar från och med nu fram till 30 juni.

För att en uppsats/ett examensarbete ska kunna nomineras måste arbetet behandla kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier, samt vara skriven under det senaste läsåret. Dessutom ställs kravet att arbetet vid anmälningstillfället är examinerat med godkänd som lägsta resultat vid svenskt universitet, högskola eller YH-utbildning. Examensarbeten kan anmälas av lärare/handledare/examinator eller av de studerande själva. För att arbetet ska bli nominerat till pristävlingen krävs en kort motivering till nomineringen från handledare eller examinator.

Promisepriset, 10 000 kr för bästa examensarbete/uppsats, delas ut den 27 september 2017 under Promisedagen. Såväl leverantörer som producenter, studenter, kunder och media finns representerade under denna stora branschdag.

Anmälan till Promisepriset 2017 skickas till Branschansvarig i Promise via e-post: peter.bergh@sinf.se. Bifoga uppsatsen/examensarbetet som PDF, tillsammans med motiveringen till nomineringen.

Läs mer om Promisepriset här>>

04/05 - 2017||