Styrelsen i Promise består av:

Malin Hydén<br />
One Day Interact
Malin Hydén
One Day Interact
Ordförande & ord. ledam. (2014)
Malin Hydén har arbetat med digitala medier och kommunikation sedan 1995. En stor del av denna tid har handlat om nätbaserat lärande. Hon började som producent men jobbar på senare år främst med konceptutveckling och strategifrågor inom detta område. Under åren har hon grundat och drivit flera mindre bolag. I dagsläget verkar Malin som delägare och VD på One Day Interact med ansvar för försäljning och affärsutveckling.
Patrik Nordkvist<br />
Försäljningschefen
Patrik Nordkvist
Försäljningschefen
Vice ordförande & ord. ledam. (2014)
Patrik Nordkvist är Grundare av Försäljningschefen. Han arbetar med att hjälpa individer och företag att öka sin försäljning och vinst. www.forsaljningschefen.se

.

Ulf Annerberg<br />
Learntech
Ulf Annerberg
Learntech
Ord. ledam. (2014)
Ulf Annerberg är seniorkonsult och delägare på Learntech. Han har arbetat med utbildning och kompetenslösningar i drygt 25 år, i roller som utbildare, utvecklare, projektledare, linjechef, VD och seniorkonsult, ofta i större internationella organisationer, både som kund och leverantör av kompetenslösningar.
Jan Bergare<br />
Jan Bergare Imagineering
Jan Bergare
Jan Bergare Imagineering
Suppleant (2016)
Bernt Bergvall<br />
Teknikutbildarna i Norden Learning Center
Bernt Bergvall
Teknikutbildarna i Norden Learning Center
Ord. ledam. (2016)
Stefan Tunhage<br />
Intermezzon
Stefan Tunhage
Intermezzon
Suppleant (2016)
Stefan är konsult och försäljningschef på Intermezzon. Har arbetat med utbildning och simulationsbaserad träning de senaste tio åren inom bland annat sälj-, affärsmanna- och ledarskapsutveckling. Grundade tidigare Insite och har innan dess arbetat som bolagschef och sälj- & marknadschef inom olika branscher. Arbetar mycket med blended learning och implementering i syfte att kunna leverera konkreta resultat och inte bara utbildning. Seglar mycket på fritiden och introducerade indiska mopeder i Sverige på nittiotalet!

 

Karolin Eklund<br />
ContentoWassum
Karolin Eklund
ContentoWassum
Karolin har en bakgrund som lärare men bytte för ett antal år sedan bana och arbetar idag som manusförfattare på ContentoWassum Academy.