Projektbeskrivning

Människorna är det viktigaste i varje företag. Först när alla vill och kan – det är då det händer. Och när alla arbetar samstämt och kunnigt kan resultaten öka, och felen undvikas.

Vi är din partner när du vill satsa på effektiv kompetensutveckling. Vi ökar den praktiska kompetensen genom en kombination av webbaserad och lärarledd utbildning, ofta tillsammans med andra insatser.

Våra kunders behov ser olika ut och ämnesområdena varierar. Det kan handla om allt från omfattande introduktionsprogram för nyanställda till enkla utbildningar som underlättar i det dagliga arbetet. Gemensamt för våra kunder är att de har behov av att nå ut till stora eller geografiskt spridda målgrupper på ett effektivt sätt. Vårt kontor finns Stockholm. Våra kunder finns över hela landet.

Kontakt

Adress:
Stureplan 4 C
Box 5759
114 87 Stockholm

Telefon: 08-407 00 40
E-post: info@contentowassum.se
http://www.contentowassum.se