Promisepriset 2018

//Promisepriset 2018

Nomineringen till Promisepriset 2018 är nu öppen!

2017 tilldelades Maja Dahlqvist, Institutionen för ABM, Uppsala universitet, Promisepriset 2017 för sin uppsats Stimulating Engagement and Learning Through Gamified Crowdsourcing. Vi tar emot anmälningar från och med nu fram till 30 juli 2018.

För att en uppsats/ett examensarbete ska kunna nomineras måste arbetet behandla kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier, samt vara skriven under det senaste läsåret. Dessutom ställs kravet att arbetet vid anmälningstillfället är examinerat med godkänd som lägsta resultat vid svenskt universitet, högskola eller YH-utbildning. Examensarbeten kan anmälas av lärare/handledare/examinator eller av de studerande själva. För att arbetet ska bli nominerat till pristävlingen krävs en kort motivering till nomineringen från handledare eller examinator.

Promisepriset, 10 000 kr för bästa examensarbete/uppsats, delas ut under hösten 2018. Såväl leverantörer som producenter, studenter, kunder och media finns representerade under denna stora branschdag.

Anmälan till Promisepriset 2018 skickas till Branschansvarig i Promise via e-post: peter.bergh@sinf.se. Bifoga uppsatsen/examensarbetet som PDF, tillsammans med motiveringen till nomineringen.

Läs mer om Promisepriset här>>

2018-08-17T11:46:52+00:00juni 19th, 2018|Promisepriset|