Anna Jonsson, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Vi träffade Anna Jonsson, en av huvudtalarna under Promisedagen 2014 för en kort intervju om förväntningar och aktuella trender

Har du varit med på Promisedagen innan?
I år är första gången för mig.

Vad är dina förväntningar på dagen?
Jag är förväntansfull över att få vara med och föreläsa och höra vilka frågor som deltagarna ställer.

Någon särskild föreläsning du ser fram emot?
Jag ser fram emot att lyssna på de föreläsningar som berör olika erfarenheter av lärande och vilka utmaningar och möjligheter man ser framför sig.

Vilken trend ser du som starkast just nu?
Intresset för individens betydelse, motivation och drivkraft i arbetet pekar mot att det är en stark trend och det är också något jag hoppas att fler förstår betydelsen av. Att utveckla medarbetarens kunskap och kunnande är att investera i organisationens utveckling och framgång.

Vilket är ditt bästa citat?
Det tror jag är en blandning av mycket klokt jag har fått höra och läsa. Mottot om ”Ju mer du ger, desto mer får du tillbaka” och att ”Alla behövs”, för betydelsen av delaktighet, tycker jag fångar motivationen och innebörden för varför frågan om kunskapsöverföring är viktig att förstå – både för den enskilda organisationen och för samhället.

Sammanfattning Anna Jonsson PROMISEDAGEN>>

 

Medieinstitutet
Madeleine Ljungqvist
Johanna Casimiro