Leverantörsinbjudan till Promisedagen 5 november 2014 Clarion Sign Stockholm

//Leverantörsinbjudan till Promisedagen 5 november 2014 Clarion Sign Stockholm

_MG_8866

På Promisedagen kan ni som medlemsföretag ställa ut och hålla i seminarier och workshops ihop med kunder och andra samarbetspartners. Kvällen fortsätter med en galakväll, då vinnarna på Swedish Learning Awards kommer att koras.

Totalt finns 25 utställarplatser och åtta bokningsbara tider för att hålla i seminarier och workshops. Det är först till kvarn som gäller. Eventets seminarier och workshops kommer att genomföras parallellt under dagen.

Det är enkelt att beställa utställarplats till Promisedagen, nedan följer tre utställningsalternativ. Välj det alternativet som passar er bäst och skicka ett mail till promisedagen@motesfabriken.se. Detaljerad information för anmälan hittar du under det utställningsalternativ du valt.

Marknadsföring
Banner för att marknadsföra Promisedagen skickas till alla utställare efter att din bokning registrerats. Du kan därefter aktivt marknadsföra Promisedagen via nyhetsbrev och webbsidor, denna marknadsföring är avgörande för publiktillströmningen.

Alternativ 1: Utställarplats

I utställarpaketet ingår:
Utställningsyta ca 3 kvm
Ståbord
Trådlöst nätverk
Framdragen el

Pris medlemsföretag: 6000 kr ex moms/företag (inklusive två biljetter till Promisedagen)
Pris ej medlem: 9 000 kr ex moms/företag (inklusive två biljetter till Promisedagen)
Vid anmälan ange följande:
•    Alternativ nr 1 som önskat alternativ
•    Namn på företaget
•    Rubrik som kännetecknar företagets tjänster/produkter, t.ex. ”vi hjälper dig att öka förmågan hos dina anställda”
•    Kortfattad beskrivning av företaget (max 300 tecken utan blanksteg)
•    Kontaktuppgifter (telefon, e-post och webbadress)
•    Bifoga företagets logotyp

Alternativ 2: Utställarplats och seminarium

Ett seminarium ska bestå av ett kundcase och en demonstration på 25 minuter. De mest besökta seminarierna brukar vara de som upplevs innovativa och som fokuserar på lösningar och konkreta exempel. Varje seminarium ska följa ett fastställt format där en inbjuden kund alltid håller i presentationen.

Observera att detta alternativ endast gäller medlemsföretag.

I utställarpaketet ingår:
Utställningsyta ca 3 kvm
Ståbord
Trådlöst nätverk
Framdragen el

Pris: Medverkan med ett föredrag och utställarplats: 5000 kr ex. moms/företag (inklusive tre deltagarbiljetter, dvs. talare plus två personer från företaget).

Vid anmälan ange följande:
•    Alternativ nr 2 som önskat alternativ
•    Namn på företaget
•    Rubrik som kännetecknar företagets tjänster/produkter, t.ex. ”vi hjälper dig att öka förmågan hos dina anställda”
•    Kortfattad beskrivning av företaget (max 300 tecken (utan blanksteg)
•    Kontaktuppgifter (telefon, e-post och webbadress)
•    Bifoga företagets logotyp

Om seminarium
•    Rubrik på seminarium
•    Namn på kundföretaget
•    Namn på talare och namn på reservtalare
•    Värd (Medlemsföretaget)
•    Casebeskrivning (max 400 tecken utan blanksteg)
Förutsättningen för att kunna delta är att ni levererar presentationsmaterial enligt instruktionerna.

Alternativ 3: Utställarplats och workshop
55 minuter föreläsa/diskutera/visa dina kunder din eller ditt företags kompetens. Eventets workshops och seminarier går parallellt under dagen.

En workshop ska läggas upp som en gemensam övning på 55 minuter som leds av en representant från företaget, alternativt en kund eller partner. De mest populära övningarna är de som innehåller stora möjligheter till interaktion mellan besökarna.

Observera att detta alternativ endast gäller medlemsföretag.

I utställarpaketet ingår:
Utställningsyta ca 3 kvm
Ståbord
Trådlöst nätverk
Framdragen el

Pris: 8000:- inklusive konferenslokal

Anmälan – Information vi behöver från dig i samband med anmälan
•    Alternativ nr 3 som önskat alternativ
•    Namn på företag
•    Rubrik som kännetecknar företagets tjänster/produkter, t.ex. ”vi hjälper dig att öka förmågan hos dina anställda”
•    Kortfattad beskrivning av företaget (max 300 tecken utan blanksteg)
•    Kontaktuppgifter (telefon, e-post och webbadress)
•    Bifoga företagets logotyp
Vi önskar få er anmälan samt casebeskrivning/workshopbeskrivning senast den 29 augusti

Den här inbjudan skickas till en person (VD) på varje medlemsföretag
Det är därför viktigt att denna inbjudan vidarebefordras till en kollega om det inte är VD som ska anmäla bolaget.

Anmälningsvillkor
I samband med att vi får er anmälan utgår vi ifrån att ni tagit del av och godkänner villkoren ovan för att medverka på Promisedagen 2014.

Promisedagen är ett arrangemang som genomförs med solidarisk risk för de deltagande Promiseföretagen. Detta innebär att de deltagande medlemsföretagen genom anmälan förbinder sig att gemensamt dela på eventuella förluster. Eventuellt överskott fonderas av Promise fram till nästa års arrangemang.

Vänliga hälsningar
/Styrgruppen Promisedagen 2014

2014-06-24T12:31:58+00:00 juni 24th, 2014|Promisedagen|