Maria Lingaas, vinnare av Promisepriset 2015 för bästa examensarbete inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier

//Maria Lingaas, vinnare av Promisepriset 2015 för bästa examensarbete inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier

Vad handlar din uppsats om?
Jag har gjort en systematisk litteraturstudie och tittat på förekomsten av fusk vid onlineprov vid högre utbildningar, alltså på eftergymnasial nivå.

Intressant. Vad har du kommit fram till?
– Att det som driver ett beslut om att fuska handlar mer om studentens inställning och studiekulturen än på vilket sätt ett prov genomförs. Det handlar om hur studenten försvarar ett fuskbeslut inför sig själv. Generellt verkar det som att acceptansen för fusk har ökat. Men det är inte specifikt för provskrivning online utan verkar vara lika utbrett vid klassrumsskrivningar.

Så man behöver inte vara mer orolig för fusk om man arbetar med digitala utbildningar?
– Nej, det verkar inte så enligt mina resultat. Både vid utbildning online och i traditionell campusmiljö är det viktigt att kommunicera vad som gäller. Man bör ha en hederskodex, det vill säga etiska riktlinjer som tydligt förklarar för studenterna vad fusk är och vilka konsekvenser det kan få.

Vad kan beställare och producenter av digitala utbildningar ha för nytta av dina slutsatser?
– Jag tror att man ska vara tydlig från början, på sin hemsida kanske, med att lyfta fram sin hederskodex; förklara vad fusk är och hur man som utbildningsgivare ställer sig till det. Men också hur det påverkar elevens möjlighet till att få till exempel ett kursintyg och att det kan dras tillbaka.

Vad betyder det för dig att få Promisepriset 2015
– Jag är såklart jätteglad och stolt. Jag trodde att det handlade mer om tekniska lösningar, medan min uppsats ju handlar om hur människan fungerar i provsituationen.

Personligen, vilken är din bästa lärupplevelse?
-Jag tänker direkt på en upplevelse från privatlivet. Det var för många år sedan när min dotter gick på dagis. Hon skulle ha hjälp med skorna och höll fram ena foten och jag höll fram den andra skon. Jag sa: ”fel fot”. Hon svarade: ”Nä, fel sko.” Och det var ju helt riktigt från hennes håll. Lärande handlar mycket om perspektiv och anpassning till mottagaren.

Maria är till vardags utbildningsledare på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Ladda ned Maria Lingaas uppsats fusk vid provskrivning online>>

Skribent: Nathalie Manner
Foto: Nils Eidvall

2015-10-06T18:34:48+00:00 oktober 6th, 2015|Promisedagen|