Med sin vinnande uppsats om en kunskapsplattform på företaget Sandvik vann Oscar Björkman Promisepriset 2014.

Har du varit med på Promisedagen förut?
I år är första gången på Promisedagen för mig.

Vad är dina förväntningar på dagen?
Att få höra alla intressanta föreläsningar och att ta emot Promisepriset, det är oerhört spännande.

Någon särskild föreläsning du ser fram emot?
Dr Beau Lottos föredrag “Mänsklig perception och att lära sig på nya sätt” var väldigt intressant. Det han tog upp har stor betydelse för hela branschen, och det är även saker som jag själv skrivit om i min uppsats.

Vilken trend ser du som starkast just nu?
Responsivitet, socialt lärande och “we-learning”, att man lär sig av varandra.

Vilket är ditt bästa citat?
“Det bästa tillfället att plantera ett träd var för tjugo år sedan. Det näst bästa är nu.” /Kinesiskt ordspråk
Madeleine Ljungqvist och Johanna Casimiro
Studerande, Utbildningsproducent Medieinstitutet