Project Description

Autotech skapar e-learning med produkt- och teknikorienterade företag eller organisationer som uppdragsgivare. Målgrupperna utgörs ofta av operatörer, servicepersonal, sälj- och supportorganisation. Vår specialitet är att beskriva och tydliggöra tekniska funktioner genom ett levande och intresseväckande utbildningsmaterial.

Autotech har spetskompetens inom produktion av textmanus, grafik, bild, film och 3D-animationer. Kombinationen av dessa är vårt verktyg för att skapa upplevelserika utbildningar. För att kunna beskriva tekniskt avancerade funktioner eller procedurer måste man först förstå dem, därför är våra projektledare utbildade pedagoger med god teknikförståelse. Autotech kan bidra med allt från konvertering av konventionellt utbildningsmaterial till webbaserad utbildning, till produktion av helt nya utbildningar. Vi kan även vara ett stöd vid en total översyn av utbildningsbehovet på företaget eller inom organisationen. Vi sätter stor vikt vid att definiera utbildningsmål och målgrupper. På Autotech använder vi flera av de på marknaden vanligast förekommande produktionsverktygen, men vi föredrar att producera utbildningarna i vår XML‐miljö för att enkelt kunna återanvända information från teknisk dokumentation och andra informationstyper. Naturligtvis erbjuder vi även tjänster som att distribuera och administrera utbildningarna via LMS för optimal återkoppling om användarnas aktuella status och kunskapsnivå.

Kontakt
Adress:
Servicegatan 1
931 76 Skellefteå

Telefon: 010-492 43 00
E-post: kristoffer.wallgren@autotech.se
www.autotech.se