Project Description

CleverLearning är en e-learningbyrå. Vi producerar webbaserad utbildning på uppdrag av våra kunder, vilka är företag, myndigheter och ideella organisationer. Vi säljer och utvecklar också CleverLMS. Det är ett system för distribution och uppföljning av webbaserad utbildning.

Våra kunders behov ser olika ut och ämnesområdena varierar. Det kan handla om allt från omfattande introduktionsprogram för nyanställda till enkla utbildningar som underlättar i det dagliga arbetet. Gemensamt för våra kunder är att de har behov av att nå ut till stora eller geografiskt spridda målgrupper på ett effektivt sätt. Vårt kontor finns Stockholm. Våra kunder finns över hela landet.

Kontakt
Adress:
Strandbergsgatan 61, 3 tr
112 51 Stockholm

Telefon: 08 – 612 74 10
E-post: david@cleverlearning.se
http://www.cleverlearning.se