Project Description

Intermezzon hjälper företag att öka sin konkurrenskraft med hjälp av högeffektiva utbildningar inom sälj, service och ledarskap. Genom att kombinera traditionell utbildning och coaching med webbaserad utbildning skapas resultatförbättringar snabbare och effektivare. Våra unika spets är simulerade möten inom sälj, förhandling, kundbemötande och ledarskap.

Intermezzon hjälper sina kunder att implementera förändring och lönsamhetsförbättringar genom att träna personalen på effektivare och mer inspirerande sätt. Genom att utveckla sättet att lära med hjälp av vår unika simulatorpedagogik i kombination med traditionell träning blir lärandet mer engagerande, roligare och effektivare. Idag är Intermezzon världsledande på scenariobaserade simuleringar över webben.

Intermezzon har utbildat över 20.000 personer i klassrum och över 300.000 personer med webbaserade simuleringar. Företaget har genomfört över 250 förändrings- och utvecklingsprojekt inom sälj, ledarskap, kundkommunikation och andra närliggande områden.

Genom att kombinera klassrumsträning och webbaserade simuleringar får kunderna konkreta resultat i verksamheten snabbare och effektivare än tidigare.
Personalen består av erfarna sälj- och ledarskapskonsulter, pedagoger, projektledare, grafik & design samt teknisk kompetens.

Idag tillhandahåller Intermezzon såväl standardutbildningar som kundanpassade projekt inom följande områden:

  • Sälj och service
  • Ledarskap och kultur
  • Produktutbildning och lanseringar
  • Ekonomi
  • Processer & IT-applikationer

Kunderna är oftast internationella företag inom Bank & Finans, Handel, Tillverknings- och fordonsindustrin, IT & Telecom och Servicesektorn.

För de organisationer som själva vill utveckla högeffektiv webbaserad utbildning finns Intermezzon Learning System som är en svit med olika verktyg och system för att kunna utveckla e-learning projekt, rulla ut på många språk, administrera och följa upp såväl klassrumsutbildning som e-learning och mäta beteende.

Kontakt
Adress:
Kungsgatan 18
411 19 Göteborg

Telefon:031-40 84 50

E-post: info@intermezzon.com
www.intermezzon.com