Project Description

learnways-logo

Learnways gör det lättare att förstå. Tillsammans med våra kunder skapar vi innovativt lärande i digitala medier. Det brukar oftast resultera i webbutbildningar, appar eller film, men vi är inte främmande för helt andra utmaningar.

Vi är ett prisvinnande bolag med inriktning på kunskapsspridning, hållbarhet och innovation. Vi tar oss gärna an vilket ämne som helst, men är lite särskilt vassa på arbetsmiljö, attitydförändringar, hållbarhet, förbättringsarbete och hälsorelaterade ämnen. För oss är varje projekt unikt och kräver sin egen specifika lösning för att leva upp till slutanvändarnas höga krav.

I allt vi gör strävar vi efter högsta kvalitet både gällande innehåll, pedagogik, teknik, mobilitet och utseende. Och det är också våra kundprojekt som bäst beskriver vad vi gör.

 

Kontakt
Adress:
Stora Gråmunkegränd 9
111 27 Stockholm

Telefon: 070-710 85 16

E-post: info@learnways.com
www.learnways.com