Project Description

Lexicon

– vi levererar blandade utbildningslösningar som ger ett bättre kunskapsresultat, på kortare tid och till en lägre kostnad!
Huvudleverantör av Lectora och Microsoft eLearning

Konsulttjänster
Strategi & konceptutveckling
Blandade utbildningslösningar – Blended traning
Anpassad eLearning
Second Life, virtuella klassrum & video

Produkter
Microsoft eLearning (Regionpartner med Microsoft)

Verktyg
Lectora – författareverktyg (Regionpartner med Trivantis)
Course Mill – LMS (Regionpartner med Trivantis)
Kursportal med tillhörande administration
Enkätverktyg för certifiering

Kontakt

Adress:
World Trade Center
Klarabergsviadukten 70
111 64 STOCKHOLM

Telefon: 08-566 107 00
E-post: interactive@lexicon.se
www.lexicon.se/interactive