Project Description

Vi hjälper företag och organisationer att genomföra bestående förändringar. Vi kallar vårt område: förändringskommunikation. Här använder vi målmedvetet kommunikation och lärande för att hjälpa människor att ändra sitt beteende.

Vi är en kreativ konsultbyrå med specialisering på FÖRÄNDRING. Våra rekommendationer och de lösningar vi skapar bygger på erfarenhet av framgångsrika förändringsresor genomförda med våra kunder. Vår fokus är på HUR målgruppen ska kunna ta till sig och anamma ett nytt beteende. Vi behärskar både den komplexa ”förändringsvetenskapen” och metoderna för att kommunicera och skapa lärande.

Kontakt
Adress:
Symbal Communication AB
Skeppsbron 13B
211 20 Malmö

Telefon: +46 (0)40-685 58 00
Mobil: 0708-45 62 62

E-post: pg@symbal.com
www.symbal.com