Project Description

Triglyf-logo-2

Triglyf är specialist på strategisk kompetensutveckling och Learning Analytics. I grunden handlar det om att påverka människor intuitivt utan att de märker eller ifrågasätter vad som händer. Vi har valt att göra det via e-learning, blended learning, mlearning, microlearning, learning analytics, etc.

Vi har seniora specialister som stödjer er genom hela kedjan från visioner, strategier och taktiska beslut om hur ni skall utveckla er kompetensutveckling för att hjälpa er nå era verksamhetsmål. Det är ett praktiskt hantverk där vi tillsammans med våra kunder tar fram beslutsunderlag som baseras på möten, intervjuer, rapporter. I andra fall är vi med som seniora specialister i våra kunders upphandlings-, innehålls-, produktions-, utrullnings-, LMSprocesser, etc

Vår specialitet inom strategisk kompetensutveckling är Learning analytics. Att mäta är att veta och när man sätter ut en mätpunkt för en målgrupp måste de förhålla sig till den. Rätt hanterat kan en mätpunkt eller en tydlig graf med data ändra självbilden hos hela organisationer.

Kontakt
Telefon: +46 70 710 85 11

E-post:
nils.carlberg@triglyf.se
www.triglyf.se