Vi välkomnar Professor Bino Catasús till Promisedagen 2016

Bino Catasús är professor i redovisning och revision vid Stockholms Universitet och verksam som forskare och lärare på företagsekonomiska institutionen. Han forskar om redovisnings-, mätnings- och styrningsfrågor och är författare till både böcker och flertalet vetenskapliga artiklar. Bino är sakkunnig hos Nyckeltalsinstitutet AB

Personalen är en stor kostnadspost i verksamhetens redovisning och vi tenderar till att se dem som en kostnad. När vi borde tänka precis tvärtom, personalen är – faktiskt – verksamhetens viktigaste resurs. Och därför måste vi se till att förvalta den ”investeringen” väl, se till att den utvecklas och att vi får en bra ”avkastning”.
Dagens föreläsning bygger på studier inom personalekonomi och beteendeforskning. Och frågan som föreläsningen försöker bevara är: På vilket sätt ska vi hushålla och samtidigt använda medarbetarnas och organisationens kompetens? Det handlar om att mäta och rapportera den viktigaste resursen – det handlar om nyckeltal för kompetens.