Promisepriset 2017

//Promisepriset 2017

Nomineringen till Promisepriset 2017 är nu öppen!

Dijana Jakic och Mikaela Mijatovic, mottog Promisepriset 2016 med uppsatsen “Global ideas – Using IT-platforms for idea sharing in MNCs”. Vem får Promisepriset 2017? Vi tar emot anmälningar från och med nu fram till 30 juni.

För att en uppsats/ett examensarbete ska kunna nomineras måste arbetet behandla kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier, samt vara skriven under det senaste läsåret. Dessutom ställs kravet att arbetet vid anmälningstillfället är examinerat med godkänd som lägsta resultat vid svenskt universitet, högskola eller YH-utbildning. Examensarbeten kan anmälas av lärare/handledare/examinator eller av de studerande själva. För att arbetet ska bli nominerat till pristävlingen krävs en kort motivering till nomineringen från handledare eller examinator.

Promisepriset, 10 000 kr för bästa examensarbete/uppsats, delas ut den 27 september 2017 under Promisedagen. Såväl leverantörer som producenter, studenter, kunder och media finns representerade under denna stora branschdag.

Anmälan till Promisepriset 2017 skickas till Branschansvarig i Promise via e-post: peter.bergh@sinf.se. Bifoga uppsatsen/examensarbetet som PDF, tillsammans med motiveringen till nomineringen.

Läs mer om Promisepriset här>>

2018-07-03T17:50:08+00:00maj 4th, 2017|Promisepriset|