Promise har nu gått in som en av aktörerna i nätverket Digital Skills and Jobs Coalition Sweden. Ett nätverk som under kort tid vuxit sig större då fler och fler organisationer inser värdet av att tillsammans arbeta med och lösa Sveriges digitaliseringsutmaningar.

– Alla behöver kunna förstå hur deras kompetens påverkas av digitaliseringen. Den politiska nivån måste leverera förutsättningar för ökad digital kompetens på alla nivåer i samhället. Det här är viktigt för samhället och det är viktigt för våra medlemmar, säger Ulf Annerberg, ordförande i Promise.

Digital Skills and Jobs Coalition Sweden utgör den svenska delen i ett större initiativ på EU-nivå. Sverige har i förhållande till övriga medlemsstater varit sena på att samordna samhällets aktörer kring digitalisringsutmaningen. Ska Sverige uppnå målsättningen i regeringens digitaliseringsstrategi – att bli bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens möjligheter – måste detta göras på en jämställd och inkluderande grund.

– Vi vill se tydliga politiska reformer som säkerställer digital kompetens för alla medborgare på ett tillgängligt och inkluderande sätt – under hela utbildningskedjan, genom hela yrkeslivet, fram till ålderns höst. Behovet av det livslånga lärandet tar inte slut efter studenten, säger Malin Påhls Hansson, projektledare Digital Skills and Jobs Coalition Sweden.

Fakta – Digital Skills and Jobs Coalition Sweden:
Digital Skills and Jobs Coalition utgör en nationell gemensam part i förhållande till EU och andra internationella aktörer. På hemsidan lyfter nätverket bland annat fram deltagande aktörers initiativ för att främja digital kompetens för medborgare, specialister, elever, studerande och arbetstagare. Idag har 20 svenska organisationer valt att ingå i det svenska nätverket.

Läs mer om Digital Skills and Jobs Coalition här!