Maja Dahlqvist, Institutionen för ABM, Uppsala universitet, mottog Promisepriset 2017 för sin uppsats Stimulating Engagement and Learning Through Gamified Crowdsourcing.

Uppsatsen syftar till att utveckla en spelifierad crowdsourcing-plattform för transkription och metadatataggning av digitaliserade textdokument samt att undersöka huruvida plattformen kan väcka engagemang för arkiv och användas som en utbildningsresurs. Det fall runt vilket uppsats-projektet kretsar är Bosnien-Hercegovinas centrala arkivmyndighet och dess historiska dokument som skadades i en brand 2014.

”Masteruppsatsen som fångade juryns intresse detta år är konkret, relevant och väldigt välskriven. Den har ett imponerande scope, och för branschen ett relevant ämne. I sitt arbete har författaren utvecklat en spelifierad crowdsourcing-plattform för transkription och metadatataggning av digitaliserade textdokument, samt genomfört studier för att undersöka hur plattformen även kan väcka engagemang för arkiv och användas som en utbildningsresurs.” (Juryns motivering)

Priset på 10 000 kronor utdelades vid Promisedagen den 27 september på Quality Hotel Friends Arena i Solna.

Promisepriset är instiftat i syfte att stimulera utveckling inom e-learning och interaktiva medier bland studenter, lärare och företag.

Maja Dahlqvists uppsats kan laddas ned här:

Vid frågor om Promise eller Promisepriset kontakta: Peter Bergh, branschansvarig för Promise, tfn: 08-440 11 85, eller e-post: peter.bergh@sinf.se