Stort grattis till Dijana Jakic och Mikaela Mijatovic! Vinnare av Promisepriset 2016 för sin uppsats Global ideas – Using IT-platforms for idea sharing in MNCs. Uppsatsen tar avstamp i ett område som är centralt för vår bransch – hur den digitala tekniken underlättar för människor att kommunicera, interagera, sprida idéer och lära av varandra. Här finns uppsatsen för nedladdning

Vi grattar även vinnarna i Swedish Learning Awards:

Bästa Kompetenssatsning:
Bättre kundmöten –  Installatörsföretagen, Elrätt & Future First

Bästa Blended Learning:
A New Learning Experience 
– KICKS & Grade AB

Bästa Mobila Lärandet:
Den stora nätresan – Telenor & Lexicon Interactive

Bästa Innovation:
Five Fingers
 – Learnways AB

Bästa E-Learning – Vinstdrivande verksamhet:
Den stora nätresan – Telenor & Lexicon Interactive

Bästa E-Learning – Icke Vinstdrivande verksamhet:
Friends snabbkurs för vuxna: att stötta ditt barn till en trygg skola
 – Friends & Intermezzon

 

Foto: Margareta Håkansson