Promise är en branschförening för företag som verkar inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier. Syftet med Promise är att stärka branschen och att öka kunskapen om hur medlemsföretagen bidrar till att utveckla organisationers verksamhet.Medlemskap
Promise har tagit fram ett antal standardavtal för interaktiv produktion, konsultjänster och tekniska lösningar inom området. Syftet är att verka för god affärssed och tryggare samarbeten.Promiseavtalet
Det här är ett årligen återkommande event för dig som är intresserad av lärande och organisationsutveckling med hjälp av digitala medier!Promisedagen