Promiseavtalet

juridisk rådgivning arbetsrätt

För god affärssed och tryggare samarbeten

Promise har tagit fram ett antal standardavtal för interaktiv produktion, konsulttjänster och tekniska lösningar inom området. Syftet är att verka för god affärssed och tryggare samarbeten. Tillämpas avtalen erhålls ett bra skydd vid eventuella tvister. Som medlem har du har fri tillgång till dessa i digitalt format via länken nedan (kräver inlogg). Kontakta Elina Wikström om du saknar inloggningsuppgifter.

 

Nyheter & aktiviteter

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk