Kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier

Vår verksamhetsidé är att skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar att göra bra affärer. Det gör vi genom att bidra till sundare affärsklimat med PROMISE-avtalet och genom att arrangera inspirationskvällar för våra medlemmar i Sverige, Vi bedriver även opinions- och påverkansarbete i frågor som är viktiga för branschen fortsatta utveckling och expansion.

Varför ska du bli medlem?

Nätverk

Vi har återkommande möten, seminarier och events. Vi är den naturliga mötesplatsen för alla leverantörer i branschen.

Marknadsföring

Vi vet att köpare värdesätter Promisebolag framför övriga. Du som medlem hos Promise har möjlighet att publicera logotype på Promise hemsida under medlemsföretag. Att vara medlem ses som en kvalitetsstämpel och ett mått på professionalism. Promise hemsida har många besökare, varav en stor del letar information om våra medlemsföretag. Genom att finnas här gör du det enklare för dina köpare att hitta dig.

Avtal

Promise har tagit fram ett antal standardavtal för utveckling av interaktiv produktion, uppdragsavtal, konsultavtal och distributions- samt OEM-avtal. Tillämpas avtalen erhålls ett bra skydd vid eventuella tvister. Du har fri tillgång till dessa i digitalt format.

Juridisk rådgivning

Om du är medlem i Promise paraplyorgansation Sinf har du dessutom full tillgång till ett servicepaket innefattande bland annat kollektivavtalsservice, arbetsrättslig- och affärsjuridisk service. Medlemsföretagen kan även dra stor nytta av Sinfs samarbeten och förmånsavtal t.ex. företags-, fordons-, sjukvårds- samt VD/styrelseförsäkring.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk