Prioriterade frågor

Upphandling

Rättvisa och kvalitativa

Tyvärr ser vi då och då upphandlingar som känns riggade. Upphandlingar skall vara rättvisa och kvalitativa. Använd Promise som branschföreträdare för att nå bolagen i branschen med information eller ta del av Promise råd för upphandlande myndigheter. 

Promise gör:

 • Medverkar i Upphandlingsmyndighetens nätverk för ökad leverantörsmångfald

Promise anser:

 • Prioritera kvalitativa upphandlingsmodeller
 • Tar fram exempel på hur man skall upphandla

Kompetens

Kompetens – certifieringar

Promise stödjer att internt, via leverantör, via branschföreningar eller via tredje part certifiera kompetenser. Vi anser att fler och fördjupade certifieringar bör införas för att skapa ”handelsformat” för kompetenser.

Promise gör:

 • Arbetar med påverkan i Sverige och EU

Promise anser:

 • Staten/EU skall via samfinansiering stödja framtagandet av certifieringar
 • Certifieringar som får stödfinansiering skall tydligt förklara hur de:
  • Stödjer livslångt lärande (vidmakthållande av kompetens)
  • Hur certifieringen uppdateras mot nya kravbilder
  • Hur hållbarhetsperspektivet stöds
  • Hur digital kompetens stöd
  • Hur de kan valideras mot EQF nivåer
  • Hur de stödjer nationella och internationella standarder inom området
  • Hur de tillför ett värde för individ och organisation
   • Kvalitet
   • Tredjeparts godkännande
   • Hur man inkluderar Soft skills i certifieringen

Kompetens – redovisning

Varför redovisar så få organisationer den samlade kompetensen i årsredovisningen? Idag finns ett fåtal lyckade exempel på hur man förklara hur verksamhetens kompetens stödjer verksamhetens mål. Om kompetens nämns brukar det stå i VD-kommentarens sista stycke med några hurtiga ord utan substans.

Inom miljöområdet har man under ett par decennier arbetat fram väl underbyggda hållharbetsredovisningar som speglar organisationens insatser. Liknande sätt att redovisa bör arbetas fram inom för att beskriva kompetens.

Promise anser:

 • Kompetens bör redovisas som alla andra större investeringar som påverkar en organisations verksamhet på kort och lång sikt.

Kompetensinvestering – finansiering individ och organisationer

Under en lång tid har olika typer av kompetensinvestering diskuterats i debatten. De flesta förslagen har stupat på finansiering, administration samt oenighet mellan arbetsmarknadens parter.

I Sverige är finansieringen av utbildningssystemet svårt att överblicka för individen. Vi tror att en tydligare bild av utbildningars verkliga värde kan bidra till ett ökat kvalitetsfokus.

För att stärka det livslånga lärandet anser vi att man omgående utreder möjligheten att inför RUT-avdragssystem för kompetenshöjande yrkesutbildningar samt motsvarande avdragsmöjligheter för arbetsgivaren. För att detta skall fungera behövs fler certifieringar samt metoder att redovisa kompetenser.

Promise gör:

 • Bevakar frågan och samverkar med andra organisationer

Promise anser:

 • Avdragsrätt för kompetensinvesteringar hos arbetsgivaren
 • Avdragsrätt för kompetensinvesteringar hos arbetstagaren

Datadrivna processer – Öppet data

Allt vi levererar är del av datadrivna processer. Öppna APIer till allemansdata är en självklarhet för oss men det skall kombineras med hög etisk nivå för att skydda individen från oönskad kartläggning.

Promise gör:

 • Samverkar med Swedish Jobtech och Swedish Edtech för att påverka beslutsfattare

Promise anser:

 • Offentliga datakällor, ”allemansdata” skall vara lätt tillgängliga via APIer och nedladdningstjänster av digitala dataset i standardformat.
 • Allemansdata skall vara etiskt granskat för att säkerställa individens integritet.
 • Arbetet med öppna standarder måste intensifieras för att underlätta datadrivna processer.

Senaste nytt & aktiviteter

 • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk