immaterialla rättigheter

Promisepriset

Stipendium instiftat av Branschföreningen Promise, för bästa examensarbete inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier. 

Syfte 
Promisepriset har instiftats i syfte att stimulera utveckling inom e-Learning och interaktiva medier bland studenter, lärare och företag. Examensarbete av hög kvalitet får den uppmärksamhet de förtjänar. 

Förutsättningar 
Promisepriset, 10 000 kr för bästa examensarbete/uppsats, delas ut under senare delen av hösten. Tävlingen är öppen för studenter som under det senaste läsåret har presterat ett examensarbete eller en uppsats av hög kvalitet, med anknytning till kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier. 

Anmälan 
Alla slags examensarbeten och uppsatser kan nomineras. Kravet är att arbetet behandlar kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier ur något perspektiv, samt att arbetet vid anmälningstillfället är examinerat med godkänd som lägsta resultat vid svenskt universitet, högskola eller YH-utbildning. Examensarbeten kan anmälas av lärare/handledare/examinator eller av de studerande själva. För att arbetet ska anses vara nominerat till pristävlingen, krävs en kort motivering till nomineringen utfärdat av handledare eller examinator. Dessutom ska ett exemplar av uppsatsen skickas in. Anmälan till Promisepriset 2024 skickas till Branschansvarig i Promise per e-post. Bifoga examensarbetet/uppsatsen som Pdf, tillsammans med motiveringen till nomineringen. Anmälan kan göras fram till den 14 juli 2024. 

Promiseprisets jury gör en bedömning enligt något/några av följande kriterium:  

  • Innovation
  • Pedagogik
  • Tillgänglighet
  • Tillämpbarhet
  • Teknik

I och med att examensarbetet/uppsatsen lämnas in förbinder sig den sökande att ej resa anspråk mot branschföreningen Promise, mot dess styrelse eller enskilda medlemmar, om upphovsrättsligt intrång skulle ske när examensarbetet publiceras, eller på annat sätt görs tillgängligt.  

Om sökande vill begränsa ovan angivna möjligheter för Promise styrelse i upphovsrättsligt hänseende ska dessa begränsningar vara klart angivna och motiverade i samband med att bidraget lämnas in. Promise förbinder sig i sin tur att inte använda det inlämnade examensarbetet/uppsatsen i kommersiellt syfte. 

Urvalsprocess och jury
Steg 1: Ordförande och Branschansvarig i Promise går igenom alla inkomna nomineringar. Tre examensarbeten/uppsatser väljs ut och går vidare till steg 2. I steg 1 sker bedömningen huvudsakligen efter Promise krav på en god uppsats. 

Steg 2: Juryn som utgörs av Promise styrelse kommer slutligen att välja det examensarbete/ den uppsats som får Promisepriset. I steg 2 sker bedömningen huvudsakligen utifrån praktikfältets och branschens krav på relevans. 

Vid frågor om Promisepriset kontakta: Jessica Lind Branschansvarig för Promise.

Mejla din ansökan till: jessica.lind@sinf.se

Promisepriset genom tiderna

2023

”Informal knowledge sharing – grasping the complexity of sharing knowledge in Ericssons software development”
av Amanda Perlind och Arvid Wittwång, studenter vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, på Linköping Universitet.

2022

“Ett gemensamt onlineutrymme – designförslag för hur informell kommunikation kan stöttas mellan studenter i högre utbildning på LMS” av Julia Forssén och Johan Lorentz, studenter vid digital design och innovation vid Högskolan i Halmstad.

2021

“Enhancing the experience of remote lectures. Development of a new digital software to meet the needs of educators and students in higher education” av Moa Hansson och Thea Widdgård, studenter vid Industrial design engineering vid Chalmers tekniska högskola.

2019

“YATA – Webbplattform för utbildning med integrerad artificiell intelligens” av Simon Pettersson Fors, Marcus Holmström, Anton Hägermalm, Eric Lindgren, Carl Nord, Gabriel Wallin, Arianit Zeqiri, alla studenter vid Institutionen för fysik vid Chalmers Tekniska Högskola.

2018

“Kommunikation i storskaliga internetbaserade kurser” av Malin Engquist vid KTH

2017

“Stimulating Engagement and Learning Through Gamified Crowdsourcing.” av Maja Dahlqvist vid Uppsala Universitet

2016

“Global ideas – Using IT-platforms for idea sharing in MNCs” av Dijana Jakic & Mikaela Mijatovic vid Göteborgs universitet

2015

”Fusk vid provskrivning online vad säger forskningen?” av Maria Lingaas vid Göteborgs universitet

2014

“En kunskapsplattform på företaget Sandvik” av Oscar Björkman vid Kungliga Tekniska Högskolan

2013

“Form och karaktärsdesign – formens påverkan på hur människor uppfattar datorspelskaraktärer” av Charlotta Zelander Bävholm vid Högskolan i Skövde

2011

“Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi vid tvångssyndrom: en kontrollerad klinisk prövning” av Jesper Enander & Per  Andrén vid Uppsala universitet

2010

“En empirisk undersökning om kunskapssynen hos fyra e-learningproducenter” av Heidi Turpeinen och Malin Linder vid Linnéuniversitetet

 

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk