Om Promise

om promise

Promise är en branschförening för företag som verkar inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier. Syftet med Promise är att stärka branschen och att öka kunskapen om hur medlemsföretagen bidrar till att utveckla organisationers verksamhet.

En branschförening är en ideell förening som arbetar med gemensamma frågor av intresse för branschen och bygger till stor del på frivilligt arbete och engagemang från medlemmarna.

Promise uppdrag

Promise startade 1996 och arbetar för att kvalitetssäkra och utveckla branschen samt att vara dess främsta talesman. Promise stärker medlemsföretagen genom att erbjuda service och tjänster som ökar medlemsföretagens förutsättningar att utvecklas.

Målet är att vara Sveriges ledande branschförening och främsta språkrör för företag inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier.

Promise är en av flera branschföreningar under företagsorganisationen Sinfs paraply. Sinf är en arbetsgivarorganisation utan krav på att vara kollektivansluten. Genom ett medlemskap hos Sinf får du bland annat gratis juridiskt stöd inom arbetsrätt och affärsjuridik samt olika förmåner i form av försäkringar. Läs mer om Sinf

Aktiviteter

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk