upphandling 700x300

Hur skapas en god dialog mellan myndighet och leverantör?

I september höll vi en uppskattad inspirationskväll med fokus på upphandling. I samband med denna efterfrågades en fördjupad diskussion kring dessa frågor och hur vi gemensamt kan arbeta för att förbättra upphandlingar av e-Learning och utbildningssystem. Nu håller vi i en fördjupad temaeftermiddag gällande just upphandling som riktar sig till dig som har arbetat en del med upphandlingar och vill vara med och påverka.

Eftermiddagen kommer att behandla frågor om hur upphandlingar fungerar i vår bransch, hur säkrar man kvalitet jämfört med kostnad och vad är det som gör en upphandling bra. Detta kommer vidare att vara ett underlag för att vi som branschförening för att kunna påverka upphandlingsklimatet.

Susanna Dukaric från Livsmedelsverket kommer att hålla en presentation om hur de arbetar med upphandlingar och även svara på frågor samt vara med i dialogen. Vi kommer även ha med erfarna rådgivare och leverantörer och ser fram emot en utvecklande och inspirerande diskussion tillsammans!

Boka in den 11 februari 15.00 – 17.00!
Vi ses då!

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk