Skärmklipp

Learning Conference 2023

Allting utvecklas konstant. Och i en snabbare takt än någonsin. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga måste vi också göra det.

Vad krävs för att inte hamna efter i utvecklingen?
Hur kan vi ta tillvara på och utveckla de talanger och egenskaper som finns?
Hur lägger vi grunden för att möjliggöra de bästa innovationerna?

Learning Conference är mötesplatsen för konkurrenskraftens nya valuta: utveckling av kompetenser och livslångt lärande. Tillsammans med ledande talare inom Learning & Development skapar vi en mötesplats fylld av viktiga samtal, nya reflektioner samt lägger grunden för framtidens innovativa arbetssätt.

Målet? Att frigöra utbildningskraft och öka flexibilitet, mobilitet och effektivitet. För livslångt lärande är framtidens grundpelare.

Läs mer om årets program här!

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk