Möjligheterna med e-lärande för högskolor och universitet

Välkommen på Inspirationskväll den 7 april 16.00 – 17.00, online via Teams

Utveckla digital pedagogik i universitetsmiljö
Vilka möjligheter innebär digital pedagogik och e-learning för högskolor och universitet? Vi kommer under inspirationskvällen visa upp ett antal framgångsrika exempel från universitetsmiljö där man lyckats digitalisera olika delar av den pedagogiska processen.

De medverkande kommer att ge exempel på kurser de har utvecklat samt berätta om vilka kompetenser som behövs för att genomföra den här typen av projekt och dela med sig av lärdomar.

Agenda:

  • Välkommen!
  • Case 1: Luleå tekniska universitet
  • Case 2: KTH/Peca
  • Frågestund och avslutning

Medverkande:

  • Tobias Vahlne, projektledare från KTH
  • Pernilla Tingvall, samverkansstrateg och Andreas Wåhlström, mediepedagog från Luleå tekniska universitet.

Varmt välkommen!

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk