Brexit 900x506

Förberedelser inför Brexit

Det är ännu oklart om Storbritannien kommer att nå en överenskommelse med EU om utträdes- och övergångsavtalet. Om en överenskommelse inte nås finns det risk för att en avtalslös Brexit inträffar. För att ta höjd för båda scenarion, en kontrollerad Brexit som vilar på ett utträdesavtal och en okontrollerad Brexit där det inte finns ett avtal på plats som reglerar handeln mellan EU och Storbritannien, bör företag förbereda sig.

Vad bör ni som företag göra i nuläget innan det finns mer officiell information om hur en Brexit kommer att ske?

• Analysera ditt företags exponering mot Storbritannien
• Skaffa/förbered för att skaffa relevanta registreringar och tillstånd, förbered för logistiska förändringar etc.
• Förbered för att hantera störningar iom utträdet

Oavsett om Storbritannien lämnar EU med eller utan ett avtal om en övergångsperiod får det konsekvenser för de företag som handlar med, och investerar i, Storbritannien. Vissa konsekvenser är konkreta och omedelbara medan andra är mer osäkra och långsiktiga till sin natur. I listan finner du några frågor kring Brexit och dess betydelse för handeln. För fullständig och uppdaterad information hänvisar vi till Kommerskollegiums Brexitsajt.

Handel med Storbritannien?

Brexit innebär potentiellt betydande förändringar i handeln mellan Storbritannien och EU.

Gör en översyn av företagets nuvarande och framtida handel med Storbritannien:

• Volym
• Export och/eller import
• Typ av handel: t.ex. slutförsäljning, insatsvaror, tjänster, arbetskraft, kompetens, dataflöden osv
• Position i leveranskedjan

Har ni ett partnerskap med verksamhet i Storbritannien?

Brexit innebär potentiellt betydande förändringar i förutsättningarna att samarbeta i partnerskap med företag och myndigheter i Storbritannien.

Storbritannien har åtagit sig att finansiera projekt som har sökts innan utträdesdatumet den 29 mars om landet lämnar EU utan ett utträdesavtal. Brittiska aktörer ska alltså kunna påbörja och avsluta sina Horisont 2020-projekt som har sökts eller påbörjats innan utträdet, oavsett hur Brexit genomförs. Som företag bör ni därför utvärdera om det finns några pågående samarbeten i Storbritannien:

• Inom forskning och utveckling, t.ex. inom universitet eller forskningsinstitut
• Deltagande i forskningsprogram
• Återförsäljare och licensarrangemang
• Samarbete som berör immaterialrätten

Hur ser den befintliga verksamheten i Storbritannien ut?

Brexit innebär potentiellt betydande förändringar i förutsättningarna att driva verksamhet i Storbritannien. Utvärdera omfattningen av den eventuella befintliga verksamhet i Storbritannien som ni bedriver:

• Verksamhet i koncernstruktur, dotterbolag eller filial
• Utbyte av personal mellan verksamheter

Har ni avtal med parter i Storbritannien?

Brexit innebär att förutsättningarna att ingå avtal med brittiska parter påverkas. Även befintliga avtal kan beröras på ett betydande sätt. Gör en översyn av befintliga och framtida avtal med brittiska parter:

• Påverkan på giltiga avtal vid Brexit
• Avsluta avtal
• Nya avtal
• Omförhandla avtal

För mer information om de specifika frågorna kring Brexit, hänvisar vi till Kommerskollegiums Brexitsajt. Utredningen Efter Brexit – en analys av svenska intressen inför kommande förhandlingar samt en rad andra utredningar och annan relevant information finns att hämta där.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk