immaterialla rättigheter

Årets pristagare för Promisepriset är nu utsedd!

Årets pristagare för Promisepriset 2022 är nu utsedd med motiveringen:

Allt fler organisationer använder socialt lärande för att leverera webbutbildningar till sina anställda och kunder. Uppsatsen ”Ett gemensamt onlineutrymme – designförslag för hur informell kommunikation kan stöttas mellan studenter i högre utbildning på LMS” lyfter vikten av att väga in hur sociala kontakter hanteras i onlinebaserade utbildningssystem på ett sätt som är väl förankrat i teori och empiri.

Årets pristagare beskriver utmaningen i att etablera socialt lärande och ger konkreta lösningar på hur det kan aktiveras. Dessa konkreta förslag kommer att vara till nytta, då resultatet i uppsatsen är direkt användbart i Promise medlemmars verksamhet.

Årets vinnare av Promisepriset 2022 är Julia Forssén och Johan Lorents med uppsatsen ”Ett gemensamt onlineutrymme – designförslag för hur informell kommunikation kan stöttas mellan studenter i högre utbildning på LMS”, Högskolan i Halmstad.

“Ett gemensamt onlineutrymme – designförslag för hur informell kommunikation kan stöttas mellan studenter i högre utbildning på LMS” av Julia Forssén och Johan Lorentz, studenter vid digital design och innovation vid Högskolan i Halmstad.
Ta del av uppsatsen här!

Stort grattis Julia och Johan!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk