stor-bred

Kartläggning av innovationsekosystem i gränssnittet teknik och lärande

Hur väl rustade är Sverige för den nödvändiga innovation som behövs i utvecklingen och användningen av digitala tjänster och produkter för lärande? För att klara vår utmaning med kompetensförsörjning och livslångt lärande, måste vi lösa de stora behov som individ, arbetsgivare och utbildningsanordnare har av ett flexibelt och tillgängligt lärande. En arbetsgrupp inom regeringens samverkansprogram för livslångt lärande och kompetensförsörjning, har därför gjort en kartläggning av innovationsekosystemet för användning och utveckling av utbildningsteknologi.

Tillsammans har gruppen som består av utbildningsaktörer, branschorganisationer för utbildningsteknologi, näringsliv, inkubatorer, testbäddar, myndigheter och investerare skapat en bild av utmaningar och styrkor för enskilda aktörer, men också för helheten och i landskapet där innovation som gör skillnad sker.

I kartläggningen framträder ett landskap med ett myller av aktörer och initiativ. Den är inte heltäckande, men ger en bra bild över ett löst sammanhängande innovationsekosystem runt användning och utveckling av digitala tjänster för lärande. Det är uppenbart att de svenska aktörerna verkar i ett land där förutsättningar för innovation och ett utvecklat innovationsstödssystem finns. Däremot framträder tydliga behov av att stärka samverkansytorna för tjänsteutveckling och verksamhetsutveckling. Och detta för att öka nyttan och värdeskapandet för att möta de stora behov individ, arbetsgivare och utbildningsanordnare har av ett flexibelt och tillgängligt lärande.

I Sverige finns starka komponenter för såväl innovationsekosystemet som så kallade värdenätverk för flexibelt lärande. Utmaningen är att de olika perspektiven sällan möts och ges möjlighet att utvecklas tillsammans. Kartläggningen visar att vilja och insikt finns hos de olika aktörerna med flera olika initiativ, men att det saknas ekosystem och värdenätverk som håller dem samman och samordnar insatserna mot ett gemensamt mål. Det går inte att vinna utan alla bitar i pusslet. Ladda ned rapporten nedan

Deltagande aktörer i arbetsgruppen bakom rapporten i Regeringens samverkansprogram Kompetensförsörjning och livslångt lärande:

PROMISE, Business Sweden, STING, Almega Utbildningsföretagen, Malmö Universitet, Luleå Tekniska Universitet, iFous, Skolverket, Nästa Generations Lärande-centrum Högskolan i Dalarna, ITHUs Digiped, Linnéuniversitetet, Barry Advisory, Almi Invest, Brighteye Ventures, Promise, Tetra Pak, RISE, Competence, Netport Science Park, Swedish Edtech Industry, Swedish Edtest,

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk