Hispanic,Businessman,Holding,Papers,Hands,And,Smiling.young,Team,Of,Coworkers

- Promise prioriterade frågor får genomslag i regeringsbeslut

Promise medverkar i två av regeringens samverkansgrupper för livslångt lärande. En av grupperna som arbetar med infrastruktur för livslångt lärande har tagit fram underlag som nu resulterat i ett regeringsuppdrag för ett tiotal myndigheter.

Regeringsuppdrag
Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Arbetsförmedlingen ska samordna ett tvåårigt projekt med alla utbildningsmyndigheter, Vinnova och SCB. Uppdraget är resultatet av samverkansgruppen för livslångt lärande. Uppdraget innehåller tre huvuddelar:

  • Utveckling av gemensamma begrepp
    • Samordna och synka olika standarder för klassificering av kompetens: SeQF, SNI, SSYK, SUN, ESCO
  • Utveckling av säkra metoder för hantering av individdata
    • Tekniken finns idag men juridiken släpar efter.
  • Utveckling av en nationell databas för offentligt finansierade utbildningar

Konsekvenser för  Promise företag: Användning av gemensamma begrepp kommer underlätta effektmätningar och validering av kompetens mellan olika branscher i samhället.
Arbetet med säkra metoder för hantering av individdata kopplat till kompetens gör att Promise företag troligen kan undvika ett omfattande eget arbete i gränslandet mellan teknik och juridik.
Kunder i offentlig sektor kommer behöva koppla ihop sina LMS med  SUSA navet för att få all offentligt finansierad utbildning skall finnas samlad på ett ställe.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk