Promisepriset

//Promisepriset
Promisepriset 2018-08-17T11:40:19+00:00

Dijana Jakic
Stipendium instiftat av Branschföreningen Promise, för bästa examensarbete inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier.

Syfte
Promisepriset har instiftats i syfte att stimulera utveckling inom e-learning och interaktiva medier bland studenter, lärare och företag. Examensarbete av hög kvalitet får den uppmärksamhet de förtjänar.

Förutsättningar
Promisepriset, 10 000 kr för bästa examensarbete/uppsats, delas ut den 27 september 2017 under Promisedagen. Såväl leverantörer som producenter, studenter, kunder och media finns representerade under denna stora branschdag. Deltagarna får på så vis en naturlig och värdefull inblick i vad branschen har att erbjuda. Tävlingen är öppen för studenter som under det senaste läsåret har presterat ett examensarbete eller en uppsats av hög kvalitet, med anknytning till kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier.

Anmälan
Alla slags examensarbeten och uppsatser kan nomineras. Kravet är att arbetet behandlar kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier ur något perspektiv, samt att arbetet vid anmälningstillfället är examinerat med godkänd som lägsta resultat vid svenskt universitet, högskola eller YH-utbildning. Examensarbeten kan anmälas av lärare/handledare/examinator eller av de studerande själva. För att arbetet ska anses vara nominerat till pristävlingen, krävs en kort motivering till nomineringen utfärdat av handledare eller examinator. Dessutom ska ett exemplar av uppsatsen skickas in. Anmälan till Promisepriset 2017 skickas till Branschansvarig i Promise per e-post. Bifoga examensarbetet/uppsatsen som Pdf, tillsammans med motiveringen till nomineringen. Anmälan kan göras fram till den 30 juni.

Promiseprisets jury gör en bedömning enligt något/några av följande kriterium:
• Innovation
• Pedagogik
• Tillgänglighet
• Ekonomi
• Teknik

I och med att examensarbetet/uppsatsen lämnas in förbinder sig den sökande att ej resa anspråk mot branschföreningen Promise, mot dess styrelse eller enskilda medlemmar, om upphovsrättsligt intrång skulle ske när examensarbetet publiceras, eller på annat sätt görs tillgängligt.
Om sökande vill begränsa ovan angivna möjligheter för Promise styrelse i upphovsrättsligt hänseende ska dessa begränsningar vara klart angivna och motiverade i samband med att bidraget lämnas in.
Promise förbinder sig i sin tur att inte använda det inlämnade examensarbetet/uppsatsen i kommersiellt syfte.

Urvalsprocess och jury
Steg 1: Ordförande och Branschansvarig i Promise går igenom alla inkomna nomineringar. Tre examensarbeten/uppsatser väljs ut och går vidare till steg 2. I steg 1 sker bedömningen huvudsakligen efter Promise krav på en god uppsats.

Steg 2: Juryn som utgörs av Promise styrelse kommer slutligen att välja det examensarbete/ den uppsats som får Promisepriset. I steg 2 sker bedömningen huvudsakligen utifrån praktikfältets och branschens krav på relevans.

Vid frågor om Promisepriset kontakta:
Peter Bergh, Branschansvarig för Promise, tfn: 08 440 11 85, eller e-post: info@promise.se

Välkommen med din anmälan!