Promisepriset

Dijana Jakic
Stipendium instiftat av Branschföreningen Promise, för bästa examensarbete inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier.

Syfte
Promisepriset har instiftats i syfte att stimulera utveckling inom e-learning och interaktiva medier bland studenter, lärare och företag. Examensarbete av hög kvalitet får den uppmärksamhet de förtjänar.

Förutsättningar
Promisepriset, 10 000 kr för bästa examensarbete/uppsats, delas ut en gång per år vid en branschträff. Deltagarna får på så vis en naturlig och värdefull inblick i vad branschen har att erbjuda. Tävlingen är öppen för studenter som under det senaste läsåret har presterat ett examensarbete eller en uppsats av hög kvalitet, med anknytning till kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier.

Anmälan
Alla slags examensarbeten och uppsatser kan nomineras. Kravet är att arbetet behandlar kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier ur något perspektiv, samt att arbetet vid anmälningstillfället är examinerat med godkänd som lägsta resultat vid svenskt universitet, högskola eller YH-utbildning. Examensarbeten kan anmälas av lärare/handledare/examinator eller av de studerande själva.

Promiseprisets jury gör en bedömning enligt något/några av följande kriterium:
• Innovation
• Pedagogik
• Tillgänglighet
• Ekonomi
• Teknik

Vid frågor om Promisepriset kontakta:
Peter Bergh, Branschansvarig för Promise, tfn: 08 440 11 85, eller e-post: info@promise.se

Välkommen med din anmälan!

Vinnare genom tiderna

2018
Malin Engquist – Kommunikation i storskaliga internetbaserade kurser
KTH Institutionen för lärande

2017
Maja Dahlqvist – Stimulating Engagement and Learning Through Gamified Crowdsourcing
Uppsala universitet Institutionen för ABM

2016
Dijana Jakic & Mikaela Mijatovic Global ideas – Using IT-platforms for idea sharing in MNCs
Göteborgs universitet Handelshögskolan

2015
Maria Lingaas – Fusk vid provskrivning online vad säger forskningen?
Göteborgs universitet Institutionen för tillämpad informationsteknologi

2014
Oscar Björkman – En kunskapsplattform på företaget Sandvik

2013
Charlotta Zelander Bävholm – Form och karaktärsdesign – formens påverkan på hur människor uppfattar datorspelskaraktärer
Högskolan i Skövde

2012
Ingen utdelning pga för få bidrag

2011
Jesper Enander & Per Andrén – Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi vid tvångssyndrom: en kontrollerad klinisk prövning
Uppsala Universitet Institutionen för psykologi

2010
Heidi Turpeinen & Malin Linder – En empirisk undersökning om kunskapssynen hos fyra e-learningproducenter
Linneuniversitetet Institutionen för pedagogik, PPI