Promisedagen

Arbetsgivarorganisationer i Sverige

Junemässan 1966. Från höger VD Bengt Sjönell, statsminister Tage Erlander och landshövding Sven af Geijerstam, Jönköping.

Promisedagen

Senaste nytt & aktiviteter

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk