Föreläsningar

Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström erbjuder ett antal föreläsningar inom olika områden.

Så lyckas du i ägar- och generationsskiftet

Föreläsningen tar upp vanliga fallgropar och misstag i ägarskiftet. Misstag som ofta leder till problem långt senare. Du får strategier och hjälp med hur företaget ska lyckas i generationsväxlingen och vad man ska fokusera på vid rätt tidpunkt.

Vi går igenom de 7 stegen som man måste gå igenom för att lyckas i sitt generationsskifte och ägarskifte. Vänder sig till företagare och familjeföretag som planerar, genomgår eller precis genomgått ägarskifte.

Digitalisera rätt och undvik de vanligaste misstagen

Vänder sig till företagare och verksamheter och ger idéer och stöd i ert arbete med digitaliseringen. De flesta verksamheter arbetar med att digitalisera sina plattformar. Många börjar i ett nytt digitalt system och gör ofta stora ekonomiska investeringar. Efter några år ser man att förändringarna inte alltid ger den effekt som man räknat med. Inte sällan blir det dyra investeringar som genererar mycket frustration och lite nytta. Det beror på att man missade viktiga bitar på vägen. I denna föreläsning får du värdefulla råd på vägen i er digitaliseringsresa.

Inspirationsföreläsning

Att bryta mot normen

Mycket av det du lärt dig kommer snart vara förlegat. Första steget till att lära om, är att våga erkänna att man är dålig på vissa saker. Det kommer stärka dig och din omgivning. Tillsammans stärker man varandra. Högt i tak ger kreativa team.

En inspirerande föreläsning om att bryta mot normen i en ny tid, om att våga göra tvärt om både privat och på jobbet. Sanna berättar personligt om misstagen som hon själv, och många andra, fastnat i, samt hur man kan göra istället. Hon kommer prata om att vara osäker och att bryta mot normen. Om vikten av att lyssna på sig själv och våga göra det man tror på i en ny tid. Vad som kommer krävas av oss framåt, om kreativitet och att våga utmana och göra tvärt om.

Inspiration till entreprenörskap

Våga satsa på det du brinner för

Föreläsning om att jobba med dina drömmar, kämpa och att känna sig dålig och våga ändå. Om driv och hur enkelt det är att “kasta sig ut”. Man måste våga för att vinna. Sanna tar upp flera exempel ur verkliga livet på hur små medel kan leda till stora resultat.

Genom att gå utanför din bekvämlighetszon kommer du utvecklas och inspireras att våga mer. Vänder sig till dem som behöver inspireras till entreprenörstänk och andra som önskar en extra skjuts på vägen för att våga och tro på sig själva.

Sedan år 1941

Åtta decennier av lyckade kundrelationer

En del har minst sagt hänt sedan Svensk Industriförening, Sinf, bildades av en grupp fabrikörer i Jönköping 1941. Det som då fungerade som ett välbehövt alternativ till dåvarande Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, räknas idag som en av Sveriges mest erfarna företags- och arbetsgivarorganisationer för tjänsteföretag och industriföretag.

Hur har vi lyckats vara verksamma under så lång tid? Genom att följa samma råd som vi ständigt ger våra kunder – agera i framkant och var före din tid.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk